SSL

SSL (Secure Socket Layer) to specjalny protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Dzięki temu cała nasza transmisja z danym serwerem jest zaszyfrowana i nawet w przypadku gdy zostanie ona przejęta, jej odczytanie przez osoby trzecie będzie wręcz niemożliwe.

Wszystkie serwery sieci PIRC.PL mają obsługę ssl na trzech portach: 6601, 6697 i 7002. Jeśli więc chcemy skorzystać z bezpiecznej transmisji do serwera IRC, należy się połączyć z irc.pirc.pl właśnie na jeden z tych trzech portów. Przykładowo, w irssi możemy zrobić to poleceniem:

/server -ssl_verify irc.pirc.pl 6601

Nasz certyfikat SSL jest wygenerowany dla CN: irc.pirc.pl i może być podpisany przez CAcert.org, StartCom lub Let's Encrypt.

Następujące "odciski palca" certyfikatu należy uznać za poprawne, nawet, jeśli aplikacja klienta zgłasza wątpliwości co do autentyczności:

  • 94f4025aa980b4dac1b74914565270aa0e9910f7490a9f1157554d75e278c77a
  • adc38ab1aa2cef5f6b06ccb6160df002830f1186b5c12fb505eb733b4bcb124d