ChanServ


Uwaga: niektóre z poniższych informacji mogą być nieaktualne. W razie wątpliwości zapraszam na kanał #help

Opis serwisu

ChanServ to kolejna usługa odpowiedzialna za porządek w sieci. Ta jednak, jak nazwa wskazuje, jest odpowiedzialna za rejestrację kanałów, uniemożliwiając innym użytkownikom ich przejęcie. Aby zarejestrować kanał, musimy wpierw na niego wejść. Jeśli weszliśmy pierwsi na niezarejestrowany kanał, dostaniemy od razu na nim prawa operatora, wymagane aby móc dokonać rejestracji. Aby zarejestrować kanał wpisujemy:


Rejestracja

Aby zarejestrować kanał, musimy mieć na nim status operatora, musimy mieć zarejestrowanego nicka i nie może on być w danej chwili zarejestrowany przez kogoś innego. Jeśli wejdziemy na pusty kanał, automatycznie dostaniemy na nim status operatora. Wtedy wpisujemy polecenie:

/msg ChanServ REGISTER #nazwa_kanału opis

Uwaga: nie podajemy hasła, jak to miało miejsce dawniej! Jeśli wszystko poszło po naszej myśli, ChanServ ustawi na naszym kanale +r, a nam da status +oq.

Jeśli nikt nie będzie używał kanału przez 60 dni, zostanie on automatycznie usunięty z naszej bazy.


Nadawanie uprawnień

Stałe uprawnienia użytkownikom możemy nadawać na różne sposoby. Najpopularniejszy jest system XOP, najłatwiejszy. Alternatywą są systemy ACCESS i FLAGS, które pozwalają na bardziej zaawansowaną konfigurację kanału. Jeśli nie czujemy się na siłach aby zarządzać naszym kanałem z poziomu ChanServa, możemy skorzystać z naszego panelu.

Aktualna wersja oprogramowania pozwala na jednoczesne używanie trybów XOP, ACCESS i FLAGS.

Listę wszystkich użytkowników posiadających jakiekolwiek uprawnienia na kanale można uzyskać, używając komendy:

/msg ChanServ ACCESS #kanal LIST

XOP

System XOP opiera się o pięć komend:

Status uprawnienia użytkownikowi nadajemy poleceniem:

/msg ChanServ status #kanał ADD login

Aby usunąć użytkownika, zamieniamy ADD na DEL. Możemy też zobaczyć aktualną listę użytkowników poleceniem:

/msg ChanServ status #kanał list

Będąc właścicielem kanału, możesz dodać sam siebie do jednej z list. Spowoduje to, że po wejściu na kanał otrzymasz, zamiast uprawnień właściciela, uprawnienia z podanego poziomu. Nie powoduje to trwałej utraty statusu właściciela – aby znowu mieć ustawiany tryb +q, należy usunąć się z tej listy.

ACCESS

Access to bardziej zaawansowany sposób manipulacji uprawnieniami użytkowników. Opiera się o poziomy, które z kolei są określane minimalną wartością numeryczną - której używamy w ACCESS. Brzmi to skomplikowanie, lecz w rzeczywistości wcale tak nie jest.

Przykładowo, jeśli nie zmienimy domyślnie ustawionych poziomów, to aby nadać użytkownikowi status operatora kanału poprzez serwisy nadamy mu poziom 5. Aby dać mu halfopa, nadamy mu poziom 4. Uprawnienia nadajemy i usuwamy następującymi poleceniami:

/msg ChanServ ACCESS #kanał ADD nick poziom

/msg ChanServ ACCESS #kanał DEL nick poziom

Poziomy

Poziomy to minimalne numeryczne wartości które musi posiadać użytkownik w liście ACCESS aby korzystać z określonych poleceń w chanservie. Dzięki temu możemy ustawić, dla przykładu, że użytkownicy nie będą dostawali na OPa po wejściu na kanał, ale będą mogli kopać korzystając z ChanServa.

/msg ChanServ LEVELS #kanał SET element poziom pozwala zmienić przypisany poziom dla określonej operacji lub ich grup.

/msg ChanServ LEVELS #kanał DISABLE element (lub DIS w skrócie) wyłącza określoną funkcję lub zastrzega dostęp do niej dla właściciela kanału.

/msg ChanServ LEVELS #kanał LIST wyświetla aktualnie ustalone poziomy dla każdej z operacji.

/msg ChanServ LEVELS #kanał RESET przywraca standardowe ustawienia poziomów dostępu - identyczne z tymi jakie ustawiane są dla kanału po jego utworzeniu.


Konfiguracja

Konfiguracje kanału przeprowadzamy głównie skomplikowanym poleceniem SET. Domyślnie kanały po rejestracji mają optymalne ustawienia, wystarczające do korzystania i zarządzania nimi w wygodny sposób, jednak jeśli ktoś jest ambitny, z pewnością prześledzi i pozmienia niektóre ustawienia pod siebie.

Uwaga dla starszych użytkowników: autorzy serwisów IRC zrezygnowali ze starej formy ustawienia MLOCK. Aktualnie należy używać polecenia MODE LOCK (pomoc można uzyskać używając /msg ChanServ help mode).

Spadkobierca uprawnień

Ustawia spadkobiercę kanału, który przejmie uprawnienia po usunięciu bądź odrejestrowaniu nazwy użytkownika aktualnego właściela.

/msg ChanServ set successor #kanał nick

Opis

Zmiana opisu kanału, który został podany w procesie rejestracji.

/msg ChanServ set desc #kanał opis

Adres URL

Zmiana adresu URL przypisany do kanału.

/msg ChanServ set url #kanał adres

Usunięcie przypisania następuje po wykonaniu polecenia bez parametru adres.

Adres e-mail

Zmiana adresu email przypisanego do kanału.

/msg ChanServ set email #kanał email

Usunięcie przypisania następuje po wykonaniu polecenia bez parametru email.

Wiadomość powitalna

Dodaje powiadomienie (poprzez /notice) do użytkowników wchodzących na kanał:

/msg ChanServ entrymsg #kanał add wiadomość

Wyświetla wszystkie dodane powiadomienia:

/msg ChanServ entrymsg #kanał list

Usuwa wybrane powiadomienie (numer można uzyskać używając powyższej opcji LIST):

/msg ChanServ entrymsg #kanał del numer

Usuwa wszystkie powiadomienia dla kanału:

/msg ChanServ entrymsg #kanał clear

Konfiguracja

Używając usługi ChanServ, można zarządzać kanałem, korzystając z poleceń zastępujących bądź rozbudowujących standardowe polecenia i tryby IRC.

Banowanie

ChanServ pozwala na wygodne założenie bana na użytkownika na kanale. Najprostsze użycie to:

/msg ChanServ BAN #kanał nick/maska powód

Powoduje wyrzucenie użytkownika z kanału i ustawienie mu bana.

Usługa umożliwia też zakładanie banów na określony czas – po jego upływie zostaną one automatycznie zdjęte. Użycie:

/msg ChanServ BAN #kanał +czas nick/maska powód

Przykład:

/msg ChanServ BAN #help +10m futrzak Nieodpowiednie zachowanie

Spowoduje wyrzucenie z kanału #help użytkownika futrzak, i założenia mu bana, który zostanie zdjęty po upływie 10 minut.

Strona główna

Strona główna - Krótki opis sieci i podstawowe informacje na jej temat.

Bramka

Bramka - Specjalny interfejs WWW umożliwiająca ircowanie z przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Informacje

Regulamin - zbiór zasad których użytkownicy PIRC.PL są zobowiązani przestrzegać.

Prace - informacje na temat prac, które administratorzy sieci aktualnie wykonują. W tym miejscu będą również zamieszczane wszelkie ważniejsze ogłoszenia.

I:Line - informacje dla administratorów serwerów shell, akademików, sieci osiedlowych i każdego innego miejsca, które wymaga połączenia do naszej sieci więcej osób z jednego adresu IP.

SSL - informacje dla osób chcących połączyć się z naszą siecią korzystając z bezpiecznego połączenia SSL.

Tor i proxy - informacje dla osób próbujących połączyć się z naszą siecią z serwerów TOR i PROXY.

Pomoc administracji - dodatkowa pomoc w pilnowaniu porządku na naszym kanale.

API - opis naszego modułu do wyświetlania statystyk kanału na własnej stronie WWW.

Bannery - generowane przez naszą stronę banery z informacjami o kanałach.

Logo - informacje na temat naszego logo

O nas - nieco więcej informacji na temat sieci i nas, administratorów, oraz krótka historia powstania tego miejsca.

Polecane - mała reklama - strony które sieć PIRC.PL poleca użytkownikom.

Serwisy

NickServ - rejestracja nicków.

ChanServ - rejestracja kanałów.

BotServ - postawienie na swoim kanale bota.

HostServ - ukrywanie swojego adresu IP.

MemoServ - wiadomości do niezalogowanych użytkowników.

Pomoc

Podstawy - miejsce od którego każdy początkujący powinien zacząć. Zbiór podstawowych pojęć i informacji które powinieneś posiadać.

Kanały - informacje na temat zarządzania kanałami i opis ich ustawień,

Użytkownicy - informacje na temat interakcji serwera z użytkownikiem i opis ustawień, które każdy może sobie nałożyć,

Konwersja kodowania - opis naszego autorskiego modułu do konwersji kodowania.

Częste problemy - czyli FAQ, odpowiedzi na często zadawane przez użytkowników pytania.

Statystyki

Podsumowanie - generalne informacje na temat wykorzystania sieci.

Wykresy - graficzna reprezentacja ilości użytkowników i kanałów w przedziale czasu.

Lista kanałów - lista największych kanałów na sieci.

Statystyki kanałów - strona pozwalająca obejrzeć informacje dotyczące poszczególnych kanałów.

Kontakt

Kontakt - alternatywna droga kontaktu z administracją.