Użytkownicy - zarządzanie


MODE

Polecenie MODE ma kilka zastosowań - w tym przypadku opiszemy jego zastosowanie odnośnie użytkowników. Wiele klientów ma do tego specjalną funkję /umode (która działa bezpośrednio na nasz nick).

Polecenie to, gdy jako cel podamy nasz nick, pozwala na modyfikowanie ustawień odnoszących się bezpośrednio do naszej osoby.

Składnia polecenia wygląda następująco: /MODE cel [+/-]tryb, gdzie tryb to litera konkretnego ustawienia, a plus lub minus określa, czy ustawienie ma być włączone, czy wyłączone. W tym przypadku celem jest nasz nick.

Lista trybów jakie możemu ustawić użytkownikowi:

znakopis
d Nie możesz otrzymywać wiadomości na kanale, chyba, że zaczynają się od !
i Nie jesteś pokazywany w /WHO
k Używasz kodowania windows-1250
n Wyłącza automatyczne wykrywanie kodowania
p Ukrywa twoje kanały w /WHO i /WHOIS
r Oznacza cię jako zidentyfikowanego w serwisach (tylko serwisy mogą ustawiać ten tryb)
s Pozwala nasłuchiwać komunikatów serwera. więcej w sekcji snomaski
t Sygnalizuje, że masz ustawionego vhosta
w Pozwala nasłuchiwać komunikatów WALLOP (prawie niewykorzystywane)
x Ukrywa twojego hosta/adres IP
z Oznacza cię jako użytkownika korzystającego z szyfrowanego połączenia SSL
B Oznacza cię jako bota
D Powoduje, że nie będziesz otrzymywać żadnych wiadomości prywatnych
G Filtruje przekleństwa w twoich wiadomościach (może nie działać w pełni poprawnie)
F Używasz kodowania iso8859-2
N Nie będziesz otrzymywać zaproszeń (/INVITE)
R Sprawia, że tylko zarejestrowani i zidentyfikowani użytkownicy mogą do Ciebie pisać na privie
T Sprawia, że nie możesz otrzymywać zapytań/komunikatów CTCP

Wielkość liter ma znaczenie! Gdy używamy wbudowanego w klienta polecenia UMODE, nie musimy podawać naszego nicku.


SETNAME

Polecenie SETNAME pozwala na zmianę GECOS (realname) użytkownika bez konieczności resetowania podłączenia. Składnia polecenia jest bardzo prosta: /SETNAME nowe real name.


Snomaski

Snomaski to 'dodatkowe' tryby użytkownika, które określają sposób filtracji komunikatów, które otrzymuje użytkownik. Zwykli użytkownicy mają dostęp tylko do dwóch filtrów:

znakopis
k Wyświetla informacje o KILL (zamykaniu połączeń przez operatorów)
s Wyświetla ogólne komunikaty od serwera

Składnia polecenia: /MODE nasz-nick +s +ks - jak nie trudno się domyślić, drugi parametr określa które snomaski chcemy sobie ustawić.

Zobacz także

Strona główna

Strona główna - Krótki opis sieci i podstawowe informacje na jej temat.

Bramka

Bramka - Specjalny interfejs WWW umożliwiająca ircowanie z przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Informacje

Regulamin - zbiór zasad których użytkownicy PIRC.PL są zobowiązani przestrzegać.

Prace - informacje na temat prac, które administratorzy sieci aktualnie wykonują. W tym miejscu będą również zamieszczane wszelkie ważniejsze ogłoszenia.

I:Line - informacje dla administratorów serwerów shell, akademików, sieci osiedlowych i każdego innego miejsca, które wymaga połączenia do naszej sieci więcej osób z jednego adresu IP.

SSL - informacje dla osób chcących połączyć się z naszą siecią korzystając z bezpiecznego połączenia SSL.

Tor i proxy - informacje dla osób próbujących połączyć się z naszą siecią z serwerów TOR i PROXY.

Pomoc administracji - dodatkowa pomoc w pilnowaniu porządku na naszym kanale.

API - opis naszego modułu do wyświetlania statystyk kanału na własnej stronie WWW.

Bannery - generowane przez naszą stronę banery z informacjami o kanałach.

Logo - informacje na temat naszego logo

O nas - nieco więcej informacji na temat sieci i nas, administratorów, oraz krótka historia powstania tego miejsca.

Polecane - mała reklama - strony które sieć PIRC.PL poleca użytkownikom.

Serwisy

NickServ - rejestracja nicków.

ChanServ - rejestracja kanałów.

BotServ - postawienie na swoim kanale bota.

HostServ - ukrywanie swojego adresu IP.

MemoServ - wiadomości do niezalogowanych użytkowników.

Pomoc

Podstawy - miejsce od którego każdy początkujący powinien zacząć. Zbiór podstawowych pojęć i informacji które powinieneś posiadać.

Kanały - informacje na temat zarządzania kanałami i opis ich ustawień,

Użytkownicy - informacje na temat interakcji serwera z użytkownikiem i opis ustawień, które każdy może sobie nałożyć,

Konwersja kodowania - opis naszego autorskiego modułu do konwersji kodowania.

Częste problemy - czyli FAQ, odpowiedzi na często zadawane przez użytkowników pytania.

Statystyki

Podsumowanie - generalne informacje na temat wykorzystania sieci.

Wykresy - graficzna reprezentacja ilości użytkowników i kanałów w przedziale czasu.

Lista kanałów - lista największych kanałów na sieci.

Statystyki kanałów - strona pozwalająca obejrzeć informacje dotyczące poszczególnych kanałów.

Kontakt

Kontakt - alternatywna droga kontaktu z administracją.