Regulamin


1. POŁĄCZENIA

 1. Do naszej sieci podłączyć się można jednocześnie maksymalnie 3 razy z jednego IP – dotyczy to zarówno zwykłych sesji IRC jak i botów. Próby ominięcia tego limitu będą odpowiednio karane. Istnieje jednak możliwość poproszenia o zwiększenie tego limitu w uzasadnionych okolicznościach.
 2. Klonowanie sesji nie jest mile widziane, dlatego w przypadku wykrycia zabite* zostaną losowo wybrane klony. Jako klony traktowane będą wielokrotne połączenia, stworzone bez uzasadnionej potrzeby, z tego samego adresu IP, oraz te z różnych adresów IP, tworzone przez tę samą osobę.
 3. Podłączając się do naszej sieci wyrażasz zgodę na skanowanie portów adresu IP, z którego się łączysz – w ten sposób nasze oprogramowanie wyszukuje szkodliwego oprogramowania na Twoim komputerze, które mogłoby zaszkodzić naszej sieci, bądź jej użytkownikom.
 4. Nie zezwalamy na łączenie się z serwerów open proxy***, co dotyczy również TORa. Dbamy o Twoją prywatność: domyślnie Twój host jest ukryty za odpowiednią maską** (odpowiada za to flaga +x). Można także skorzystać z vhosta dostępnego za pośrednictwem usługi sieciowej HostServ. Jeśli masz taką potrzebę, możesz również wykupić u wybranego dostawcy usługę typu bouncer lub shell****.
 5. Wszelkie połączenia, które swoim zachowaniem wskazują na przekazywanie połączeń z innych adresów IP, a nie posiadają uruchomionej usługi identd, będą traktowane jak połączenia z serwerów open proxy. Dotyczy to w szczególności usług VPN i bouncerów.
 6. Jeśli łączysz się z własnego serwera VPS, chmury lub podobnego, uruchomionego na łączu innym niż domowe, uruchom usługę identd. Dzięki temu połączenie na pewno nie zostanie omyłkowo uznane za open proxy.
 7. Połączenia stworzone przez oprogramowanie, które nie odpowiada na zapytanie "CTCP VERSION", mogą zostać zabite.
 8. Jeśli po zabiciu połączenia zostanie ono utworzone ponownie, i będzie nadal łamało te same zasady, skutkiem będzie ban.
 9. W sytuacjach niejasnych finalna ocena należy do administracji sieci.
* Zabite - kill, uśmiercenie sesji - sesja użytkownika "zabitego" zostaje przerwana, przez co zostaje on odłączony od sieci IRC.
** Maska - cloak, fragment tekstu który jest wpisywane w miejsce adresu IP, który widzą wszyscy użytkownicy (np. gdy wchodzisz na kanał). Maska chroni przed podejrzeniem przez osoby postronne Twojego adresu IP, jednak nie pozwala na ominięcie banów założonych na ten numer IP.
*** Open proxy - usługa internetowa, pozwalająca na przekazywanie połączeń sieciowych od użytkownika, nie wymagając od niego żadnej autoryzacji. Open proxy zazwyczaj używane są do wysyłania spamu i działań niezgodnych z prawem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nie pozwolić na ich użycie.
**** Bouncer - program utrzymujący ciągłe połączenie z IRC, do którego można podłączyć się za pomocą innego klienta. Konto shell - konto na zdalnym serwerze, pozwalające na uruchamianie aplikacji według własnego uznania.

2. BOTY

Do sieci można podłączać swoje własne boty, lecz pod pewnymi warunkami:

 1. Nie wolno stawiać botów zużywających nadmiernie naszych zasobów (łącza, w skrajnych przypadkach nawet procesora). Boty, u których wykryto działalności obciążające naszą sieć, będą zabijane.
 2. Nie wolno uruchamiać połączeń, które po ustanowieniu nie pełnią żadnej funkcji na IRC ("wiszących sesji"). Nie dotyczy to klientów IRC, które okresowo są używane przez człowieka.
 3. Każdy bot musi mieć flagę użytkownika +B (/umode +B). Dzięki temu wiemy który bot faktycznie nim jest oraz (a raczej przede wszystkim) wiemy, że jego właściciel przeczytał nasz regulamin. Bot bez tej flagi może zostać zabity.
 4. Boty, które w jakikolwiek sposób łamią prawo, będą usuwane z sieci wraz z ich właścicielami – w skrajnych przypadkach odpowiednie logi zostaną przekazane odpowiednim władzom.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zabicia dziwnie zachowujących się, podejrzanych botów.

3. VHOSTY

 1. O vhosta poprosić może każdy użytkownik zarejestrowany w naszych serwisach, za pomocą serwisu o nazwie HostServ.
 2. VHosty obraźliwe, propagujące nielegalne treści lub zwyczajnie niezgodne z regulaminem będą odrzucane/kasowane.
 3. Zabrania się używania vhostów które sugerują związek z administracją sieci bez podstaw do tego.
 4. Istnieje możliwość otrzymania vhosta grupowego w postaci group:kanał:ranga:nick lub group:kanał:nick. W celu otrzymania takiej grupy vhostów właściciel kanału powinien skontaktować się z administracją.
 5. Każdy inny vhost zostaje poprzedzony prefiksem vhost:.

4. ZACHOWANIE

Generalnie, nie możemy zabronić ludziom zachowywania się tak jak chcą na ich własnych kanałach, dlatego też zasady według których należy się zachowywać są dość proste:

 1. Zabrania się zamieszczania treści niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, oraz łamania tych praw w jakikolwiek sposób.
 2. Na głównych, oficjalnych kanałach sieci obowiązuje kultura (oraz poprawne kodowanie :-) )
 3. Na (oficjalnym) kanale #help obowiązuje cisza, poza przypadkami, kiedy ktoś rzeczywiście potrzebuje pomocy w sprawach związanych z funkcjonowaniem tej sieci. Wysłanie wiadomości, która jednoznacznie nie ma związku z omawianymi na #help problemami, poskutkuje usunięciem użytkownika z kanału.
 4. Nie życzymy sobie, aby na naszej sieci reklamowano cokolwiek bez zgody właścicieli kanału – to uprzykrza życie naszym użytkownikom, dlatego też będzie ścigane przez nas, administrację.
 5. Podobnie nie życzymy sobie reklamowania u nas innych sieci IRC. Owszem, brzmi to głupio, wręcz dziecinnie – jednak takie sytuacje się zdarzały. Mamy nadzieję że spotkamy się tu ze zrozumieniem.
 6. Zabrania się wysyłania wiadomości typu "amsg" lub innych działań dających podobny efekt (kopiuj-wklej, przepisywanie,…) – powodujących wysłanie tej samej lub bardzo podobnej wiadomości na wiele kanałów jednocześnie. (Poza sytuacjami kiedy adminstracja wszystkich kanałów na które dana wiadomość zostanie wysłana wyrazi na to zgodę.)
 7. Masowe wysyłanie zaproszeń na kanał (za pomocą komendy /INVITE, jak i wiadomości) jest spamem i będzie karane. Podobnie spamowanie do wielu osób prywatnie.
 8. Zabronione jest ponowne przesyłanie poprzez IRC spamu otrzymanego w innym miejscu na IRC. Jeśli istnieje konieczność udostępniania tych wiadomości (na przykład w celu pokazania ich administratorom), należy przesłać je inną drogą.
 9. Wszelkie niestandardowe działania mogące zakłócić działanie sieci lub wielu kanałów jednocześnie mogą być karane przez administrację.
 10. Próby omijania banów będą karane kolejnymi banami.

5. KANAŁY

 1. Zarejestrować kanał może każdy użytkownik zarejestrowany w naszych serwisach.
 2. Kanały naruszające prawo (przez nazwę, lub zachowanie użytkowników) mogą zostać usunięte, a jego właściciel/użytkownicy łamiący prawo zostaną usunięci z sieci.
 3. Nazwy kanałów nie mogą być obraźliwe, lub (jak wspomniano wyżej) łamiące prawo.
 4. Nagroda za jakiekolwiek próby przejęcia kanałów jest przewidziana.

6. NICKI

 1. Generalnie, dopuszczalna jest każda, nie łamiąca prawa nazwa użytkownika.
 2. Nicki łamiące prawo lub obraźliwe zostaną usunięte z sieci.
 3. Podbieranie komuś nicka będzie surowo karane.
 4. Nie jest dozwolone używanie nicków podobnych do nicków administratorów lub usług sieciowych, lub kojarzących się z nimi.
 5. Wskazana jest rejestracja nicków w usłudze NickServ.
 6. Nie jest dozwolone tworzenie zbyt dużej ilości kont przez tę samą osobę (ostateczna ocena takiego nadużycia należy do administracji). W miarę możliwości wszystkie używane nicki należy przypisać do tego samego konta (grupy).

7. ADMINISTRACJA

Przedstawiliśmy prawa i zasady, według których kierować powinni się użytkownicy, dlatego teraz przedstawimy prawa i obowiązki administratorów/ircopów.

 1. Istnieje pewne twierdzenie, że "admin może wszystko". U nas tego nie ma, admin nie może wszystkiego. Owszem, ma uprawnienia do omijania restrykcji w postaci banów, czy kluczy na kanał, może użytkowników wywalać z kanałów nie posiadając na nich uprawnień - jednak to nie oznacza, że może ich używać jak mu się żywnie podoba. Dlatego też wszelkie nadużycia prosimy zgłaszać, dostarczając nam odpowiednie logi.
 2. Każdy operator/administrator sieci ma obowiązek udzielić użytkownikowi pomocy dotyczącej irc gdy ten będzie jej potrzebował. (Oczywiście pod warunkiem, że użytkownik wcześniej próbował znaleźć rozwiązanie w naszej pomocy, bądź u innych źródeł)

Uwaga - próba obrażania administracji lub administratorów wykonujących swoje obowiązki zakończy się banem.


Zobacz także - pomoc na temat


Ostatnia modyfikacja: 19 listopada 2018, 9:05

Strona główna

Strona główna - Krótki opis sieci i podstawowe informacje na jej temat.

Bramka

Bramka - Specjalny interfejs WWW umożliwiająca ircowanie z przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Informacje

Regulamin - zbiór zasad których użytkownicy PIRC.PL są zobowiązani przestrzegać.

Prace - informacje na temat prac, które administratorzy sieci aktualnie wykonują. W tym miejscu będą również zamieszczane wszelkie ważniejsze ogłoszenia.

I:Line - informacje dla administratorów serwerów shell, akademików, sieci osiedlowych i każdego innego miejsca, które wymaga połączenia do naszej sieci więcej osób z jednego adresu IP.

SSL - informacje dla osób chcących połączyć się z naszą siecią korzystając z bezpiecznego połączenia SSL.

Tor i proxy - informacje dla osób próbujących połączyć się z naszą siecią z serwerów TOR i PROXY.

Pomoc administracji - dodatkowa pomoc w pilnowaniu porządku na naszym kanale.

API - opis naszego modułu do wyświetlania statystyk kanału na własnej stronie WWW.

Bannery - generowane przez naszą stronę banery z informacjami o kanałach.

Logo - informacje na temat naszego logo

O nas - nieco więcej informacji na temat sieci i nas, administratorów, oraz krótka historia powstania tego miejsca.

Polecane - mała reklama - strony które sieć PIRC.PL poleca użytkownikom.

Serwisy

NickServ - rejestracja nicków.

ChanServ - rejestracja kanałów.

BotServ - postawienie na swoim kanale bota.

HostServ - ukrywanie swojego adresu IP.

MemoServ - wiadomości do niezalogowanych użytkowników.

Pomoc

Podstawy - miejsce od którego każdy początkujący powinien zacząć. Zbiór podstawowych pojęć i informacji które powinieneś posiadać.

Kanały - informacje na temat zarządzania kanałami i opis ich ustawień,

Użytkownicy - informacje na temat interakcji serwera z użytkownikiem i opis ustawień, które każdy może sobie nałożyć,

Konwersja kodowania - opis naszego autorskiego modułu do konwersji kodowania.

Częste problemy - czyli FAQ, odpowiedzi na często zadawane przez użytkowników pytania.

Statystyki

Podsumowanie - generalne informacje na temat wykorzystania sieci.

Wykresy - graficzna reprezentacja ilości użytkowników i kanałów w przedziale czasu.

Lista kanałów - lista największych kanałów na sieci.

Statystyki kanałów - strona pozwalająca obejrzeć informacje dotyczące poszczególnych kanałów.

Kontakt

Kontakt - alternatywna droga kontaktu z administracją.