Obsługa awatarów – METADATA

METADATA

Nowe rozszerzenie IRC o nazwie "METADATA" pozwala na przypisanie do użytkowników, jak i do kanałów, parametrów o wybranych nazwach. Obecnie wykorzystywane jest przez nas głównie do podawania adresów obrazków wyświetlanych jako awatary użytkownika, oraz do zapisywania koloru, z którym dany użytkownik chce się utożsamiać. Awatary zapisane w tym standardzie są obsługiwane przez naszą bramkę i przez klienta IRCCloud, a kolory tylko przez naszą bramkę. METDATA dla kanałów aktualnie nie są wykorzystywane, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby je w razie potrzeby wykorzystywać.

Komendy

Wiele klientów IRC obecnie nie obsługuje rozszerzenia METADATA. Mimo wszystko jednak użytkownicy takich programów mogą z niego korzystać, może to być co najwyżej mniej wygodne. (Niestety, zgłaszano, że niektóre programy nie pokazują, którego nicka dotyczy dane ustawienie. W takim przypadku proponujemy kontaktować się z twórcami tego oprogramowania.) Poniższe informacje mogą być też przydatne dla osób tworzących lub rozwijających klienty IRC.

Aby sprawdzić wszystkie własności METADATA przypisane do danego nicka, lub kanału, użyj komendy:

/METADATA nick/kanał LIST

Serwer zwróci odpowiedź w postaci: :serwer.pirc.pl 761 twój_nick odpytywany_nick avatar * :https://example.com/avatar.png. Uwaga: jeśli w URLu awatara znajduje się znacznik {size}, należy, przed wklejeniem adresu w przeglądarkę, zmienić go na liczbę oznaczającą szerokość obrazka w pikselach, na przykład 500. Inaczej obrazek się nie otworzy.

Aby subskrybować określony klucz METADATA, to znaczy otrzymywać powiadomienia o jego ustawieniach i zmianach dla wszystkich użytkowników będących na tych samych kanałach, użyj komendy:

/METADATA * SUB nazwy kluczy

Na przykład: METADATA * SUB avatar color. Komendę tę trzeba powtarzać przy każdym połączeniu z IRC. Dla każdej danej serwer zwróci powiadomienie: :serwer.pirc.pl METADATA nick avatar * :https://example.com/avatar.png

Aby ustawić własny klucz, należy użyć komendy:

/METADATA * SET nazwa_klucza wartość

Na przykład: /METADATA * SET avatar https://example.com/avatar.png. Jeśli jesteś zalogowany do zarejestrowanego konta, ustawione METADATA zostają automatycznie przywrócone przy każdym połączeniu.

Aby skasować ustawiony klucz, użyj komendy jak powyżej, ale bez wartości:

/METADATA * SET nazwa_klucza

Uwaga: niektóre klienty (na przykład irssi) po wpisaniu nowego polecenia wyświetlają komunikat o nieznanej komendzie. W takiej sytuacji po znaku / należy wpisać QUOTE, na przykład /QUOTE METADATA nick LIST.

Publikowanie awatarów na serwerach PIRC

PIRC aktualnie pozwala każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi na przesłanie jednego obrazka, który może być wykorzystany jako jego awatar. Maksymalna wielkość pliku to 500kB. Procedura ustawienia awatara jest następująca (bramka PIRC poniższe kroki wykonuje automatycznie):

  1. Otworzyć w przeglądarce stronę wysyłania obrazków.
  2. Wybrać plik z żądanym obrazkiem ze swojego dysku.
  3. Pole "nazwa konta" i "klucz" pozostawić puste.
  4. Użyć na IRCu komendy /EXTJWT *, skopiować kod zaczynający się od eyJ do pola JWT, i kliknąć "Zatwierdź". Uwaga: od użycia komendy EXTJWT do zatwierdzenia nie może upłynąć więcej, jak kilkanaście sekund.
  5. Skopiować URL obrazka z wyświetlonego komunikatu, i użyć komendy METADATA SET według instrukcji powyżej.

Zobacz opis komendy EXTJWT (język angielski).

Włączenie wyświetlania awatarów PIRC w programie IRCCloud

Ze względów dziwnie rozumianego bezpieczeństwa, IRCCloud standardowo nie wyświetla obrazków zapisanych na innych serwerach. Aby to zmienić, należy wejść w ustawienia programu, odszukać opcję "Embed 3rd party image and video links" lub podobną, i ją zaznaczyć.

Standaryzacja

Rozszerzenie METADATA nie jest aktualnie ustandaryzowane. Została przygotowana specyfikacja METADATA (język angielski) opisująca działanie aktualnej implementacji. Można z niej korzystać, chcąc rozszerzenia tego używać przed oficjalnym zatwierdzeniem. Dyskusję techniczną dotyczącą ratyfikacji można zobaczyć tutaj (język angielski).