Użytkownicy

Mode

Polecenie MODE ma kilka zastosowań - w tym przypadku opiszemy jego zastosowanie odnośnie użytkowników. Wiele klientów ma do tego specjalną funkję /umode (która działa bezpośrednio na nasz nick).

Polecenie to, gdy jako cel podamy nasz nick, pozwala na modyfikowanie ustawień odnoszących się bezpośrednio do naszej osoby.

Składnia polecenia wygląda następująco: /MODE cel [+/-]tryb, gdzie tryb to litera konkretnego ustawienia, a plus lub minus określa, czy ustawienie ma być włączone, czy wyłączone. W tym przypadku celem jest nasz nick.

Lista trybów jakie możemu ustawić użytkownikowi:

znak opis
d Nie możesz otrzymywać wiadomości na kanale, chyba, że zaczynają się od !
i Nie jesteś pokazywany w /WHO
k Używasz kodowania windows-1250
n Wyłącza automatyczne wykrywanie kodowania
p Ukrywa twoje kanały w /WHO i /WHOIS
r Oznacza cię jako zidentyfikowanego w serwisach (tylko serwisy mogą ustawiać ten tryb)
s Pozwala nasłuchiwać komunikatów serwera. W aktualnej wersji IRCd nie odnosi żadnego skutku (chyba, że jesteś IRCoperatorem), ale jest wymagana standardem.
t Sygnalizuje, że masz ustawionego vhosta
w Pozwala nasłuchiwać komunikatów WALLOP (prawie niewykorzystywane)
x Ukrywa twojego hosta/adres IP
z Oznacza cię jako użytkownika korzystającego z szyfrowanego połączenia SSL
B Oznacza cię jako bota
D Powoduje, że nie będziesz otrzymywać żadnych wiadomości prywatnych
G Filtruje przekleństwa w twoich wiadomościach (może nie działać w pełni poprawnie)
F Używasz kodowania iso8859-2
N Nie będziesz otrzymywać zaproszeń (/INVITE)
R Sprawia, że tylko zarejestrowani i zidentyfikowani użytkownicy mogą do Ciebie pisać na privie
T Sprawia, że nie możesz otrzymywać zapytań/komunikatów CTCP

Wielkość liter ma znaczenie! Gdy używamy wbudowanego w klienta polecenia UMODE, nie musimy podawać naszego nicku.

Setname

Polecenie SETNAME pozwala na zmianę GECOS (realname) użytkownika bez konieczności resetowania podłączenia. Składnia polecenia jest bardzo prosta: /SETNAME nowe real name.