Lista komend

Opis

Komendy to polecenia wysyłane do IRC. Zwykle w programach do IRC poprzedzane są znakiem /, np. /join #help, czy /list. Poniższy dokument zawiera listę większości poleceń obsługiwanych przez nasz serwer, wraz z przykładami zastosowania. (Jeśli uważasz, że czegoś brakuje, napisz na #help!) Komendy nie muszą być pisane dużymi literami. Komendy zostały ułożone w kolejności od najczęściej do najrzadziej używanych.

Wiele programów ma swoje zestawy komend, np. w irssi /kb to odpowiednik polecenia KICK, a potem MODE +b maska – typowe komendy wbudowane w oprogramowanie do IRC zostaną opisane oddzielnie. Dodatkowo, niektóre programy (np. irssi, lub bramka PIRC) nie rozumieją innych komend niż te wbudowane – wtedy takie komendy należy poprzedzić poleceniem /quote, lub /raw, np. /quote CYCLE #help.

Tekst podkreślony to parametr, który zastępujemy własnymi danymi, np. nick zamieniamy na futrzak (jeśli nasz nick na IRC to "futrzak"). Parametry w [kwadratowych nawiasach] nie są wymagane do prawidłowego działania komendy – oczywiście gdy je wpisujemy, należy zrobić to bez nawiasów.

JOIN

Składnia: /JOIN #kanał1[,#kanał2,#kanał3...] [klucz1,klucz2,klucz3...]

Wchodzi na podany kanał. Pierwszy, wymagany parametr to nazwa przynajmniej jednego kanału na który chcemy wejść. Możemy podać więcej kanałów oddzielając je przecinkami. Drugi, opcjonalny parametr, to klucz (hasło) do kanału (jeśli kanał posiada tryb +k). Możemy również podać więcej kluczy oddzielając je przecinkami. Podanie liczby 0 jako parametr #kanał (bez znaku #) powoduje opuszczenie wszystkich kanałów.

Przykład zastosowania: /join #help

QUIT

Składnia: QUIT [powód]

Rozłącza Cię z siecią IRC. Użytkownicy będący na tych samych kanałach co Ty dostaną informację o tym, że wyszedłeś. Podanie powodu sprawi, że obok wiadomości o Twoim wyjściu pojawi się komunikat.

Przykład zastosowania: /quit Na razie!

NICK

Składnia: /NICK nowy_nick

Zmienia nasz nick na sieci na nick podany w parametrze.

Przykład zastosowania: /nick futrzakowa

NAMES

Składnia: /NAMES #kanał

Wyświetla listę użytkowników na podanym kanale. Użyteczne w programach, które nie wyświetlają stale listy z boku okna.

Przykład zastosowania: /names #help

MODE

Składnia: /MODE nick/#kanał tryb

Zmienia ustawienia nicku/kanału. Listę możliwych ustawień (flag) możesz znaleźć na podstronie kanały i użytkownicy

Przykład zastosowania: /mode #help +s

Jest możliwe ustawienie wielu trybów jednocześnie. Przykładowe polecenie /mode #help +ohls nick1 nick2 12 spowoduje jednoczesne ustawienie trybu +o dla nick1, +h dla nick2, limitu użytkowników na kanale na 12, oraz trybu +s.

AWAY

Składnia: /AWAY [powód]

Ustawia Twój status na IRC (dostępny/zaraz wracam). Podanie parametru powód powoduje ustawienie dodatkowego opisu do naszego statusu. Brak podania tego parametru wyłącza status "zaraz wracam".

Przykład zastosowania: /away Nie ma mnie teraz przy komputerze

WHOIS

Składnia: /WHOIS nick

Wyświetla informacje o podanym nicku, np. ident, host, realname, kanały, serwer do którego jest podłączony, informacje o tym czy jest zalogowany do serwisów, serwer do którego użytkownik jest podłączony, kiedy użytkownik ostatnio był aktywny i czy ma status AWAY.

Przykład zastosowania: /whois futrzak

LIST

Składnia: /LIST [warunek]

Bez parametru warunek wyświetla pełną listę kanałów na sieci - nie jest to mądre, ponieważ w przypadku dużej ilości kanałów do użytkownika mogą zostać przesłane olbrzymie ilości danych, co może spowolnić łącze (a nawet rozłączyć użytkownika z sieci). W przypadku podania parametru warunek, wyniki wyszukiwania są zawężone do tych, które pasują do podanego warunku.

Warunki mogą być następujące:

 • Zwykły tekst - pokaże kanały pasujące do tekstu, który podamy. Gwiazdka (*) zastępuje dowolny ciąg znaków.
 • !Zwykły tekst - pokaże kanały nie pasujące do tekstu, który podamy. Gwiazdka (*) zastępuje dowolny ciąg znaków.
 • >numer - pokaże kanały na których siedzi więcej niż numer osób
 • <numer - pokaże kanały na których siedzi mniej niż numer osób

Przykład zastosowania: /list *help*

TOPIC

Składnia: /TOPIC #kanał [temat]

Pokazuje temat na kanale podanym w pierwszym parametrze, lub zmienia go, jeśli podamy drugi parametr.

Przykład zastosowania: /topic #help Kanał pomocy PIRC.PL.

PART

Składnia: /PART #kanał1[,#kanał2,#kanał3...] [powód]

Opuszcza podany kanał (lub kanały). Opcjonalnie możemy podać powód, który zostanie wyświetlony obok komunikatu o tym, że opuściliśmy kanał.

Przykład zastosowania: /part #help Dzięki za pomoc ;)

KICK

Składnia: /KICK #kanał nick [powód]

Wyrzuca użytkownika z podanego kanału. Parametr powód jest opcjonalny - jest to wiadomość wyświetlana w nawiasie obok komunikatu o tym, że użytkownik został wykopany, widoczny przez wszystkich użytkowników będących akurat na kanale.

Przykład zastosowania: /kick #help futrzak Naruszenie regulaminu kanału.

CYCLE

Składnia: /CYCLE #kanał1[,#kanał2,#kanał3,...]

Wychodzi i wchodzi na podany kanał. To polecenie to odpowiednik wysłania PART a potem JOIN. Możemy podać więcej niż jeden kanał, oddzielając go przecinkiem.

Przykład zastosowania: /cycle #help

INVITE

Składnia: /INVITE [nick #kanał]

Zaprasza użytkownika na podany kanał. Jeśli kanał na który zapraszamy użytkownika ma status +i, musimy posiadać na nim uprawnienia operatora aby zapraszać na niego użytkowników. Bez parametrów, komenda INVITE wyświetla listę wszystkich kanałów na które otrzymałeś zaproszenia.

Przykład zastosowania: /invite futrzak #help

NOTICE

Składnia: /NOTICE [prefiks]nick/#kanał wiadomość

Wysyła komunikat do podanego nicku, lub kanału. Jako parametr prefiks możemy zastąpić którymś z symboli uprawnień, co sprawi że wiadomość otrzymają tylko osoby posiadające minimum podane uprawnienia na kanale. Aby wysłać komunikat do +,%,@ musimy posiadać uprawnienia voice (+v), zaś aby wysłać komunikat do @,& musimy posiadać uprawnienia operatora (+o).

Przykład zastosowania: /notice +#help Tę wiadomość dostaną użytkownicy posiadający przynajmniej flagę voice (+v) na kanale #help.

WHO

Składnia: /WHO [#kanał/argument [+/-flagi]]

Wyświetla informacje o użytkownikach.

Flagi podawane są tak samo, jak ustawienia kanału - flagi cgmnsu mają arugmenty. Możemy łączyć flagi, a znak + lub - oznacza istnienie, lub brak określonego warunku. Lista flag:

 • a - użytkownik ma status away
 • c #kanał - użytkownik jest na kanale kanał
 • h string - użytkownik ma podany string w swoim hoście (gwiazdka (*) jako dowolny ciąg znaków, znak zapytania (?) jako dowolny, pojedynczy znak.)
 • m tryby - użytkownik ma ustawione określone flagi - dostępne: o/C/A/a/N
 • n string - użytkownik ma podany string w swoim nicku (gwiazdka (*) jako dowolny ciąg znaków, znak zapytania (?) jako dowolny, pojedynczy znak.)
 • u string - użytkownik ma podany string w swoim idencie (gwiazdka (*) jako dowolny ciąg znaków, znak zapytania (?) jako dowolny, pojedynczy znak.)

Możemy zobaczyć różne flagi w wiadomości którą zobaczymy po wpisaniu tej komendy:

 • G - użytkownik ma status AWAY
 • H - użytkownik nie ma statusu AWAY
 • r - użytkownik jest zarejestrowany i zidentyfikowany w serwisach
 • B - użytkownik jest botem
 • * - użytkownik jest ircopem
 • +/%/@/&/~ - użytkownik ma uprawnienia na kanale

Przykład zastosowania: /who o +m

KNOCK

Składnia: /KNOCK #kanał wiadomość

Jeśli kanał ma flagę +i (invote only, kanał wymagający zaproszenia) możemy "zapukać" (z ang. KNOCK) do kanału, prosząc o zaproszenie.

Przykład zastosowania: /knock #help Jestem operatorem, wpuśćcie mnie!

LUSERS

Składnia: /LUSERS [serwer]

Wyświetla liczbę użytkowników na serwerze do którego jesteśmy podłączeni, lub na serwerze podanym w parametrze.

Przykład zastosowania: /lusers samu.pirc.pl

MOTD

Składnia: /MOTD [serwer]

Wyświetla wiadomość powitalną na serwerze do którego jesteśmy podłączeni, lub na serwerze podanym w parametrze.

Przykład zastosowania: /motd

WHOWAS

Składnia: /WHOWAS nick [ilość_odpowiedzi]

Wyświetla poprzednie informacje o podanym nicku, z jego poprzednich połączeń do sieci IRC.

Przykład zastosowania: /WHOWAS futrzak 3

ADMIN

Składnia: /ADMIN [serwer]

Pokazuje informacje o administracji serwera, do którego jesteśmy aktualnie podłączeni. Opcjonalny parametr serwer pokaże nam informacje o administracji innego serwera IRC niż ten, do którego jesteśmy akurat podłączeni.

Przykład zastosowania: /admin insomnia.pirc.pl

ISON

Składnia: /ISON nick1 [nick2 nick3...]

Sprawdza czy podane nicki są podłączone do sieci IRC. Możemy podać więcej niż jeden nick oddzielając go spacją.

Przykład zastosowania: /ISON futrzak

WATCH

Składnia: /WATCH [+/-nick1 nick2 nick3...]

System powiadamiania o połączeniu się do sieci naszych znajomych. Możemy dodać (+nick1 nick2 nick3...) lub usunąć (-nick1 nick2 nick3) znajomych do listy, lub wyświetlić ją nie podając żadnego parametru. Dostaniemy komunikat gdy któryś z nicków na naszej liście podłączy się do sieci. Lista watch nie zostaje zachowana pomiędzy sesjami - jeśli się rozłączymy, przy ponownym podłączeniu do sieci będziemy musieli ustawić listę od nowa.

Przykład zastosowania: /watch +futrzak

SILENCE

Składnia: /SILENCE [+/-nick]

Blokuje wiadomości od podanego nicka już na poziomie naszego serwera. Podanie jako parametr +nick doda nick do listy ignorowanych, zaś -nick go usunie. Brak parametru wyświetli listę wszystkich blokowanych nicków.

Przykład zastosowania: /silence +futrzak

SETNAME

Składnia: /SETNAME nowy_gecos

Pozwala zmienić nasze realname (GECOS) bez konieczności rozłączania się z siecią IRC.

Przykład zastosowania: /setname Jan Kowalski

MAP

Składnia: /MAP

Pokazuje graficzną mapę sieci.

Przykład zastosowania: /map

LINKS

Składnia: /LINKS

Wyświetla listę serwerów aktualnie połączonych do sieci w formacie: nazwa odległość opis, gdzie odległość liczona jest w serwerach od tego serwera, do którego jesteśmy aktualnie podłączeni (ma on odległość 0).

Przykład zastosowania: /links

TIME

Składnia: /TIME [serwer]

Wyświetla datę i godzinę na serwerze, który podamy, lub na serwerze do którego jesteśmy podłączeni.

Przykład zastosowania: /time samu.pirc.pl

USERHOST

Zwraca host użytkownika podanego w parametrze. Zwykle używane przez skrypty, lub boty.

Przykład zastosowania: /userhost futrzak

USERIP

Zwraca adres IP użytkownika podanego w parametrze. Zwykle używane przez skrypty, lub boty. Zwraca zamaskowany adres, jeśli użytkownik posiada vhosta/cloak.

Przykład zastosowania: /userip futrzak

Komendy wbudowane w programy do IRC

Niemal wszystkie używane obecnie programy do IRC modyfikują niektóre z wymienionych powyżej poleceń, w celu ułatwienia i przyśpieszenia ich użycia. Przykładowo, zazwyczaj można użyć polecenia /PART [powód] – a więc nie podając kanału. Program sam dopisze nazwę tego kanału, który obecnie widać na ekranie. Ponieważ zachowanie to zależy od użytego programu, nie będziemy tutaj szczegółowo opisywać tej funkcjonalności.

Oprócz modyfikacji istniejących komend serwera, większość klientów posiada także własne polecenia, które albo upraszczają wykonywanie pewnych czynności na IRC, albo wpływają na zachowanie samego programu. Poniżej wymienione zostało kilka popularnych komend realizujących to pierwsze z zadań. Nie ma gwarancji, że wszystkie te polecenia zadziałają w każdym programie – autor klienta mógł niektóre rzeczy zrealizować w inny sposób, bądź też całkiem pominąć.

MSG

Składnia: /MSG #kanał/nick wiadomość

Powoduje wysłanie wiadomości na wybrany kanał, lub też wiadomości prywatnej do wybranej osoby.

Przykład zastosowania: /msg futrzak Cześć!

QUERY

Składnia: /QUERY nick

Powoduje otwarcie okna prywatnej rozmowy z użytkownikiem.

Przykład zastosowania: /query futrzak

ME

Składnia: /ME wiadomość

Powoduje wysłanie wiadomości do bieżącego kanału lub użytkownika, informującej o wykonywanej właśnie przez Ciebie czynności.

Przykład zastosowania: /me idzie spać.

Efekt: * futrzak idzie spać.

CTCP

Składnia: /CTCP #kanał/nick polecenie

Powoduje wysłanie komunikatu CTCP (Client To Client Protocol) do wybranego użytkownika lub kanału. Niektóre z dostępnych poleceń:

 • VERSION - wysyła zapytanie o rodzaj i wersję oprogramowania posiadanego przez użytkownika.
 • PING - "PINGuje" użytkownika - pozwala na stwierdzenie opóźnień wprowadzanych przez jego połączenie.
 • TIME - pyta użytkownika o jego aktualny czas systemowy.

Przykład zastosowania: /ctcp futrzak version

BAN

Składnia: /BAN nick/ident@host

Odpowiednik MODE +b. Powoduje ustawienie tzw bana, czyli zabrania wejścia użytkownika na kanał.

Przykład zastosowania: /ban Spamer

KB

Składnia: /KB nick [powód]

Odpowiednik MODE +b a następnie KICK. Powoduje ustawienie bana, a następnie wyrzuca użytkownika z kanału.

Przykład zastosowania: /kb Spamer idź i nie wracaj!

SAY

Składnia: /SAY tekst

Powoduje wysłanie wiadomości w bieżącej rozmowie. Przydatne, gdy chcemy wysłać wiadomość zaczynającą się od znaku /, ale nie chcemy, aby została potraktowana jako polecenie.

Przykład zastosowania: /say /nick nowy_nick - zobacz, takie polecenie zmieni twój nick.

OP, DEOP, VOICE, DEVOICE...

Składnia: /OP [#kanał] nick

Wiele podobnych poleceń, pozwalających na uproszczenie użycia komendy MODE. Pozwalają na ustawienie (OP) lub zabranie (DEOP) statusu operatora na bieżącym kanale, podobnie z VOICE/DEVOICE i innymi. Szczegółów szukaj w dokumentacji swojego programu.

Przykład zastosowania: /voice futrzak