NickServ

Uwaga: niektóre z poniższych informacji mogą być nieaktualne. W razie wątpliwości zapraszamy na kanał #help

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem IRC, zajrzyj najpierw tutaj.

Opis serwisu

Nickserv to bot odpowiedzialny za rejestrację, identyfikację czy konfigurację opcji dotyczących naszej nazwy użytkownika, co uniemożliwi korzystanie z niego w czasie nieobecności. Dodatkowo, rejestracja w tym serwisie jest wymagana do używania pozostałych usług (chanserv, hostserv...)

Tekst podkreślony zastępujemy własnym tekstem, np. mail zastępujemy przez testuser@example.com.

Rejestracja
Uwaga: jeśli masz już zarejestrowanego jakiegoś nicka, i chcesz zarejestrować kolejny, nie rób tego, tylko użyj grupowania.

W przypadku użycia bramki PIRC, nicka można zarejestrować, klikając w prawym dolnym rogu "Opcje nicka", wybierając "Zarejestruj nicka" oraz wpisując odpowiednie dane.

Natomiast aby zarejestrować użytkownika w sieci używając typowego klienta, wykonujemy:

/msg NickServ register hasło e-mail

Przykład: /msg NickServ register mojesupertajemniczehaslo ja@example.com

Rejstracja jest możliwa w przypadku, gdy używamy nicka dłużej niż 20 minut, i nie jest on już zajęty. Zalecamy wpisanie aktualnego adresu email, gdyż nie zostanie on wykorzystany do jakichkolwiek działań reklamowych, a jedynie do możliwości zresetowania hasła w przyszłości. Prawidłowy adres e-mail jest konieczny do potwierdzenia rejestracji.

Po rejestracji nicka pamiętaj, aby przy każdym kolejnym połączeniu z IRCem się zalogować.

Jeśli nick nie będzie używany przez 365 dni, zostanie on automatycznie usunięty z naszej bazy.

Logowanie

Jeśli połączymy się do sieci, a nick z którego korzystamy jest zarejestrowany, otrzymamy komunikat:

Ten nick jest zarejestrowany i chroniony. Zidentyfikuj się pisząc: /msg NickServ IDENTIFY hasło jeśli nick należy do Ciebie, w przeciwnym razie zmień go.

Postępujemy zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, czyli piszemy:

/msg NickServ identify hasło

Zostaniemy zalogowani pod nazwą użytkownika, której aktualnie używamy.

Niektóre programy pozwalają na automatyczne wysyłanie hasła w momencie łączenia. Możesz wpisać swoje hasło w pole "Nickserv password" lub podobne, albo też całe polecenie w pole "Perform on connect" lub podobne. Szczegółów szukaj w dokumentacji swojego programu. Dzięki wykorzystaniu tej opcji nie musisz pamiętać o wpisywaniu hasła przy każdych odwiedzinach. Do NickServ można się także logować za pomocą certyfikatów SSL klienta .

Zabezpieczenia

Domyślnie jeżeli nie podamy hasła do naszego nicka, nie zadziałają żadne jego ustawienia (vhosty, uprawnienia na kanale, oraz nie wejdziemy na kanały wymagające zarejestrowanego nicka), jednak nie oznacza to, że z naszego nicka nikt nie będzie mógł korzystać. Domyślnie NickServ chroni tylko przed uzyskaniem cudzych uprawnień.

Istnieje jednak prosty sposób zabezpieczenia i tego, który każdy użytkownik może (a wręcz powinien) ustawić samodzielnie. Najlepiej jest wykonać następujące komendy (oczywiście jako zalogowany użytkownik):

/msg NickServ set secure on

/msg NickServ set kill quick

Dzięki temu jeśli w ciągu 20 sekund od wejścia na sieci z zarejestrowanego nicka nie podamy hasła, nasz nick zostanie automatycznie zmnieniony na coś innego.

Odzyskiwanie nicka

Może się jednak zdarzyć, że nasz nick będzie używany w momencie, gdy wejdziemy na IRC (choćby dlatego, że na chwilę "zepsuł" nam się dostęp do internetu, a stara sesja nadal "wisi"). Wiedząc, że musimy zmienić nick na ten, który zarejestrowaliśmy aby się nań zalogować, musimy jakoś ten nick odzyskać.

Odzyskiwanie nicka sprowadza się do prostego polecenia, które to całkiem usunie naszego nicka z sieci:

/msg NickServ recover nick haslo

Uwaga: aktualnie nie działają już stosowanie dawniej polecenia GHOST oraz RELEASE: zostały zastąpione przez wyżej wymienione RECOVER.

Grupowanie

Dzięki funkcji łączenia nicków w grupy, możemy sprawić że inne zarejestrowane przez nas nicki będą mogły korzystać z tych samych uprawnień. Przykładowo:

Zarejestrowaliśmy sobie starynick, dostaliśmy na kanale #przykladowa_nazwa uprawnienia operatora. Po jakimś czasie, starynick nam się nie spodobał i zarejestrowaliśmy nowynick. Niestety, status operatora mamy na starynick, a nie nowynick.

Aby przypisać do swojego dotychczasowego konta nowynick, zmieniamy nick na nowynick i piszemy:

/msg NickServ GROUP starynick hasło

Jako starynick podajemy zawsze nicka, który to był zarejestrowany wcześniej, i właśnie do niego podajemy hasło. Wszystkie nicki w grupie mają to samo hasło. Listę nicków przypisanych do grupy uzyskamy dzięki poleceniu GLIST.

Uwaga: nie wpisuj polecenia GROUP, będąc zalogowanym pod "starym" nickiem starynick! Takie działanie spowoduje usunięcie wszystkich uprawnień dla starynick. Zgodnie z naszym regulaminem nie zalecamy także rejestracji oddzielnych kont bez użycia grupowania.

Jeśli chcemy używać naszego vhosta na innych nickach w grupie, przejdźmy do sekcji grupowanie w dokumencie pomocy serwisu HostServ.

Zmiana języka

Do zmiany języka używamy rozbudowanego polecenia SET. Składnia polecenia jest następująca:

/msg NickServ SET language nazwa

Aby uzyskać listę języków (i ich nazwy kodowe) wpisujemy:

/msg NickServ help set language

Serwisy domyślnie komunikują się z nami w języku polskim.

Zmiana hasła

Do tego również użyjemy polecenia SET. Aby zmienić hasło wpisujemy:

/msg NickServ SET password nowe hasło

Odzyskiwanie hasła

Hasło możesz zresetować, wpisując na IRCu komendę:

/msg NickServ RESETPASS nazwa konta e-mail

Automatyczne dołączanie do kanałów

Większość użytkowników zaraz po połączeniu z IRCem wchodzi na określone, lubiane przez siebie kanały. Tradycyjnie listę tych kanałów ustawiało się w swoim kliencie. Oczywiście trzeba było powtarzać to za każdym razem, gdy klienta tego instalowaliśmy na innym komputerze, na nowym systemie operacyjnym, bądź przy przejściu na inny program (oczywiście często zapominając o którymś z kanałów). Opcja AJOIN w NickServ pozwala na eliminację tego problemu, poprzez wykorzystanie mechanizmów po stronie sieci IRC, która to samoczynnie "wrzuca" użytkownika, który się zalogował, na wybrane przez niego kanały.

Nowy kanał do listy automatycznego dołączania dodajemy poleceniem:

/msg NickServ AJOIN ADD #kanał

Listę ustawionych kanałów wyświetlamy, wykonując:

/msg NickServ AJOIN LIST

Kanał z listy usuwamy następująco:

/msg NickServ AJOIN DEL #kanał

Jeżeli kanał ma ustawione hasło (+k), podajemy je w poleceniu:

/msg NickServ AJOIN ADD #kanał hasło

Sprawdzanie, kiedy był widziany ostatnio podany użytkownik

To polecenie, w przeciwieństwie do powyższych, dotyczy nicków innych użytkowników, a nie Twojego. Jego użycie pozwala na sprawdzenie, kiedy, i gdzie, ostatnio był na IRCu podany użytkownik. Użycie:

/msg NickServ SEEN futrzakAby uzyskać szczegółową pomoc, także dotyczącą niewymienionych tutaj poleceń, wpisz /msg NickServ help