BotServ

BotServ
Opis

BotServ to usługa umożliwiająca nam umieszczenie na swoim kanale jednego z naszych botów. Jest skierowana dla użytkowników nie mogących hostować własnego bota, lub takich którym wystarczy podstawowy zestaw komend, obsługiwanych przez bota. Bot udostępniony poprzez BotServ przejmuje na kanale część funkcji ChanServ (kopanie, ustawianie trybów, dawanie uprawnień i podobne), a także oferuje dodatkowe możliwości.

Przypisywanie bota do kanału

Do wykonania tej akcji musimy być właścicielem kanału. Najpierw wybierzmy bota, którego chcemy przypisać. Zapoznajmy się z listą dostępnych botów wpisując:

/msg BotServ BOTLIST

Następnie, aby już przypisać bota, wpisujemy:

/msg BotServ ASSIGN #kanał bot

Analogicznie, aby usunąć bota z kanału wpisujemy:

/msg BotServ UNASSIGN #kanał

W danej chwili na kanale może przebywać tylko jeden bot. Wszystkie boty działają jednakowo i korzystają z tych samych ustawień, zatem swój wybór oprzyj jedynie na jego nicku i masce, kierując się własnymi upodobaniami. Zmiana bota na kanale nie spowoduje zmiany jego zachowania.

Podstawowa konfiguracja

Boty z BotServa mają dość ograniczoną funkcjonalność - komendy które obsługują ograniczają się do tych, które są wyświetlane po wydaniu botu polecenia HELP. Można jednak sprawić, aby bot zachowywał się nieco bardziej jak bot i nieco mniej jak zwykła, nic nie robiąca sesja.

Bota konfigurujemy używając polecenia:

/msg BotServ set opcja #kanał parametry

Poniżej prezentujemy listę opcji:

DONTKICKOPS (ON|OFF) - Bot nie będzie kopać operatorów kanału.

DONTKICKVOICES (ON|OFF) - Bot nie kopie osób z prawem głosu (+v).

GREET wiadomość - Bot będzie wyświetlać użytkownikom wchodzącym na kanał wiadomość powitalną.

FANTASY (ON|OFF) - Bot będzie reagował na publiczne komendy, typu !op, !voice, !halfop, !kick, !ban, !topic - ustawienia dostępu zależą od ustawień listy ACCESS/XOP kanału.

BANEXPIRE czas - Bany ustawione przez bota będą się przedawniały po podanym czasie. Czas wpisujemy w formacie 2d - 2 dni. Wpisz 0 aby bany nie przedawniały się.

Pamiętaj, aby między opcją a parametrami wpisać nazwę kanału!

Dodatkowo, boty z BotServ posiadają opcję czarnej listy słów, pozwalającą na automatyczne usuwanie z kanału użytkowników używających wcześniej ustalonych przez nas wyrazów.

Składnia:

/msg BotServ BADWORDS #kanał ADD słowo [SINGLE | START | END] - dodaje wskazane słowo do listy. Parametr SINGLE powoduje, że użytkownicy będą kopani za używanie wskazanego słowa w całości. Parametr START powoduje, że użytkownicy będą kopani za używanie wskazanego słowa na początku innych wyrazów. Parametr END powoduje, że użytkownicy będą kopani za używanie wskazanego słowa na końcu innych wyrazów. Pominięcie parametru powoduje, że użytkownicy będą kopani w każdym z przypadków, kiedy zostanie użyte wskazane słowo. Każde słowo należy dodać oddzielnym poleceniem.

/msg BotServ BADWORDS #kanał DEL {słowo | numer-wpisu | lista} - usuwa wskazane wpisy z listy słów. Jako argument przyjmuje słowo, numer wpisu lub listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).

/msg BotServ BADWORDS #kanał LIST [maska | lista] - wyświetla zawartość listy słów. Jeśli zostanie podana maska tylko pasujące wpisy zostaną pokazane. Można także użyć listy, przykład: /msg BotServ BADWORDS kanał LIST 2-5,7-9 listuje wpisy od numeru 2 do 5 oraz od 7 do 9.

/msg BotServ BADWORDS #kanał CLEAR - usuwa wszystkie wpisy z listy.

Aby umożliwić kopanie za "brzydkie słowa" musimy jeszcze wykonać komende /msg BotServ KICK BADWORDS #kanał on